Architerika jako stavební styl

 

 

 

Stavět ve „stylu architeriky“ je možné, dodržíte-li zásady uvedené v knize „Feng šuej podle našich předků“. Jsou to zásady umístění a skladby staveb, omezení jejich výšky, tvorby vnějšího i vnitřního prostoru i řešení fasád a stěn. Důraz klademe na návrh dveří a oken – úst a očí každého domu.

 

 

Architerika vychází z osvědčených principů našich předků, zejména z autentické lidové architektury, a přizpůsobuje je naší době 21. století. Používá základní archetypální tvary a využívá univerzální přírodní zákonitosti. Propojuje poznatky přírodního stavitelství, ekologie a ezoteriky. Respektuje souvztažnost s okolím, kontext a zapojení do řádu.by staveb, omezení jejich výšky, tvorby vnějšího i vnitřního prostoru i řešení fasád a stěn. Důraz klademe na návrh dveří a oken – úst a očí každého domu.

 

 


Navazujeme na filozofii architektů, jako byli například Josip Plečnik, Dušan Jurkovič, Imre Makowecz, Friedensreich Hundertwasser, Christopher Day nebo Leon Krier, a čerpáme z jejich nadčasové tvorby.

Pozn: Archetyp (z řec. arche-typos, první vzor, ražba) znamená pravzor, tradicí posvěcenou a typickou postavu, představu, příběh. Symbolický model, soustava myšlenek a představ, které se během historie neustále vrací nebo jsou trvale přítomny a působí se stejnou emocionální intenzitou. www.wikipedie.cz

 

Domy, které jsme navrhovali: