Poradna pro dobré bydlení

PPD

Posudky ekologické, energetické, ekonomické, efektivní, estetické, etické a esoterické.

Vedoucím poradny je specialista MMR, MPO a MŽP, Ing.arch. Stanislav Kovář, CSc.

Návštěvní doba po dohodě na tel. 604 602 972.

Blíže viz www.posudkyprodomy.cz


Měříme, analyzujeme a radíme:

- Celostní harmonické prostředí pro život

- Elektromagnetické pole (EMP)

- Geopatogenní zóny (GPZ)

- Tepelné ztráty domu a průkazy (PENB)

- Úspory a využití vody, sběr dešťové vody

- Alternativní zdroje tepla (OZE)

- Barevné a tvarové řešení (design)

- Osvětlení a oslunění (přirozené, umělé)

- Čistota vzduchu a hluk (CO2, prach, radon, hlučnost)

- Analýza feng-shui (Ba-gua, 9 hvězd)

- Míra soběstačnosti (nezávislosti na dodávkách energií, vody, potravin a služeb)

- Kvalita pozemku a potenciál udržitelnosti, soulad s územním plánem

- Komplexní vyhodnocení stavebního pozemku, domu nebo bytu z hlediska úspornosti, nezávadnosti i architektonického řešení

- Zaměření současného stavu a doporučení co, kde a jak vylepšit.