Soběstačnost

Podporujeme nové hnutí postavené na životní filozofii „Soběstačně a radostně“, tedy být svobodný, nezávislý, poučený a kulturní. Vše, co dělám, dělám z vlastního přesvědčení, s porozuměním a potěšením, tedy podobně, jako to kdysi dělali na vesnicích i naši předkové.

Vidím konkrétní smysl mé práce a organizuji si ji sám, dělám to, co považuji za důležité a potřebné, pro mne, pro mé blízké i pro mé okolí. A naopak nedělám nic, co nemá smysl, co může někomu nebo něčemu škodit, co je proti mému přesvědčení a svědomí.

Soběstačné žití v souladu s komunitou a přírodou je novým trendem, který nazýváme Jinou cestou. Takové žití je uzdravující a kreativní a může si ho dovolit každý, kdo k němu najde vnitřní odvahu. Na vesnicích je mnoho volných domků k pronájmu, které čekají na své pečovatele, mnoho volné půdy, která čeká na své hospodáře, mnoho plodů, které čekají na své sběratele.

Více též na našem webu www.onanotherway.eu.

Video s přednáškou o soběstačnosti domů, zahrad, obcí a regionů můžete shlédnout zde

Zhotovujeme posudky a výkazy soběstačného hospodaření

s půdou, vodou a energií.

Radíme, jak si postavit domy s téměř nulovou potřebou energie a vody.

Více na www.napadyprodomy.cz