České Feng-shui, neboli Architerika

 

Slova „feng“ a „shui“ znamenají „vítr“ a „voda“. V rozvinutém smyslu slova je skrytý následující význam „vítr vanoucí na vrchol hory“ a „voda valící se na hřbet vlny“. Tímto rozšířeným významem je poukázáno na to, že Feng-shui je umění, které utváří prostor takovým způsobem, který nás motivuje k růstu a současně nám umožňuje hloubkovou relaxaci. Feng-shui známe jako fenomén, který k nám přichází ze starověké Číny, avšak přefiltrovaný přes současnou americkou kulturu, silně orientovanou na ekonomický profit. Je to fenomén, který se pojí s neskutečnou nabídkou nejrůznějších předmětů. Ve snaze dosáhnout úspěchu, uznání, štěstí, bohatství, pak investujeme nemalé částky do dekorativních předmětů, jejichž sdělení pro naše podvědomí je bohužel minimální.

 

Když se nám podaří probrat se záplavou pro nás bezvýznamných informací, můžeme vystopovat základní principy, které jsou tím skutečně podstatným a nosným, co Feng-shui člověku přináší. Tyto principy můžeme objevit ve všech starověkých kulturách. A nalezneme je i u našich předků. Tyto pravdivé principy doplněné posvátnou moudrostí našich předků pak jsou základem i skutečného českého Feng-shui. Je to umění, které materializuje typicky český prostor s využitím českého tvarosloví a českou symbolikou. Pokud Feng-shui dobře rozlišujeme a správně aplikujeme, zažíváme v nově vytvořeném prostoru stejné pocity, jaké míváme při návštěvě zapomenutých vesniček, či původních lidových domů. Jasně pociťujeme a prožíváme domov jako zázemí, jako malý ráj, který si člověk stvořil, jako místo, které je identické, pravdivé a kontinuální.

 

Velký mistr čínského umění Kwan Lau v jedné ze svých knih prohlásil, že dobrý znalec Feng-shui vytvoří ve Francii krásné a motivující francouzské prostředí, v Německu německé a my si snadno můžeme doplnit, že v Čechách bychom měli především vytvářet autentický a oduševňující v tom nejlepším smyslu slova „český prostor“.

 

Kniha: Feng šuej podle našich předků 

novinka nakladatelství GRADA, objednávky zasílejte na naši adresu, cena knihy 345,-Kč + poštovné.

 

Kniha vás čtivým způsobem seznámí s odbornou problematikou tvorby architektury domova v inspiraci podle starobylého učení feng šuej. Autor, praktikující architekt, urbanista a geomant, zde shrnuje všechny zkušenosti, které během své třicetileté činnosti posbíral. Kniha je jakousi rukovětí pro čištění místa jako součásti našeho uzdravování, i návodem na to, jak přežít případné blížící se pohromy, přírodní i civilizační.
Kniha je jedninečná zejména z těchto důvodů:
- spojuje odbornou literaturu (zejména o architektuře a ekologii) s esoterickou (zejména o feng-šuej).
- přináší konkrétní návody pro stavebníky rodinných domů a obyvatele bytů, jak si zařídit a udržovat svůj domov
- pojímá byt a dům jako obálku našeho těla a naší duše
- osvětluje v tomto kontextu smysl života, práce a lásky.