Nabízíme odborné přednášky a besedy na tato témata:

Lidová architektura Blat

Dobré místo pro život

Náš domov a zdraví

Ekologický zdravý dům

Jak si vybavit byt

Zahradní design

Úsporné a ekologické bydlení

Voda kolem nás

Inteligentní a bezpečné domy

Cesty, poutě, putování

Přijedeme až k vám i s technikou. Výklad je doprovázen promítáním.

Délku besedy a odměnu lektora je možné dohodnout.

Vhodné i pro kulturní středika a školy.