Nabízíme odborné přednášky a besedy na tato témata:

Jihočeská lidová architektura

Dobré místo pro život

Náš domov a zdraví

Ekologický zdravý dům

Jak si vybavit byt: můj byt - můj svět

Zahradní design

Úsporné a ekologické bydlení

Voda kolem nás

Inteligentní a bezpečné domy

Cesty, poutě, putování

Přijedeme až k vám i s technikou. Výklad je doprovázen promítáním.

Délku besedy a odměnu lektora je možné dohodnout.

Vhodné i pro kulturní středika a školy.