Celostní architektura

Proč se někde cítíme dobře? Je nám příjemně a protahujeme dobu odchodu. A proč naopak někde se nechceme ani na chvíli zastavit a když už nás okolnosti přeci jenom donutí, upíráme své myšlenky k okamžiku, až budeme moci odejít. Všichni si dokážeme představit rozdílné pocity při návštěvě malebného koutu přírody a naopak naše pocity se diametrálně mění při pohledu na místo plné hluku, špíny, smogu a podobně.
Různé věci se líbí různým lidem, ale v jednom se shodujeme všichni: Při pohledu na přírodní scenérii nás naplňuje radost, vnímáme krásu, cítíme pokoru.
Proč tomu tak je?
Příroda totiž respektuje posvátné zásady Universa a celostní architektura je oblastí, která se snaží tyto Zákony universa rozkličovat a aplikovat v utváření prostoru.

 

Kurzy

Nejbližší kurz bude opět v dalším školním roce:  NÁŠ BYT - NÁŠ SVĚT. Naučíte se, jak si zařídit interiér sobě na míru.


Přihlašte se na naše kurzy celostní architektury, feng-shui a bydlení v souladu s živly, více na www.pozemskenebe.cz.

Kurzy pořádáme ve spolupráci s Centrem celostního rozvoje Měsíčnice v Rudolfově u Českých Budějovic, v překrásném areálu přírodní zahrady, nebo přijedeme až za vámi.

Celostní rozvoj

chápeme jako rozvoj kvalitativní, nikoliv kvantitativní. Musíme ho vidět a posuzovat ve všech souvislostech.

Současně a rovnoměrně dochází ke komplexnímu rozvoji všech stránek člověka, společenství nebo prostředí,tedy stránky fyzické, technické, biologické, kulturní, sociální i duchovní.

Jedná se o rozvoj harmonický, který spěje k posílení integrity a soběstačnosti dané jednotky.

Harmonie spočívá v souladu s působením všech živlů.

Lidová architektura

Domy v souladu s člověkem a prostředím, to je lidová architektura. Můžeme se o ní dovědět více na www.cestamikdomovu.cz. Poučme se z odkazu našich předků.

Navštivte Muzeum lidové architektury v Lužnici u Třeboně.