A R C H I T E R I K A          

Zveme vás na kulturní večery pod názvem

Představujeme vám na našich AKCÍCH postupně  různé výrazné osobnosti vědy, techniky a umění. Právě umění propojovat a obohacovat navzájem různé obory a směry je něčím novým a potřebným, něčím, co lze přenášet jako hluboký umělecký zážitek spojený s inspirací a novými poznatky i na všechny naše diváky.

Oslovujeme přednostně známé osobnosti, které vykonávají současně i více než tři profese a mají osobní vztah k jižním Čechám. Mohou tak vidět zdánlivě lokální problémy v širších souvislostech a přesazích a přitom se dotknout našich citlivých stránek s jejich konkrétním pochopením.

 

Kam kráčíme? Co lze změnit a jak? Co je pro nás domov? Více se dozvíte zde

Architerika pojednává o duchovních vlastnostech míst a staveb, je propojením celostních poznatků o ekologii, architektuře a estetice.


Jedná se o současné pojetí univerzálních souvislostí obsažených ve staročínském učení feng-shui, převedených a aplikovaných na evropskou civilizaci 21. století.
Můžeme také hovořit o celostně nebo alternativně pojaté vědě o architektuře, vědě o životním prostředí, o tvorbě domova. Dnes již nemusí být tyto duchovní poznatky zpřístupněny jen vyvoleným či zasvěceným, přístup k nim je otevřen každému, kdo o to má zájem.
Architerika nás učí, jak náš životní prostor můžeme duchovně očišťovat, ochraňovat a dobíjet.

Duchovní rozměr světa, podpěra naší civilizace, je současně objeven i otřesen. Záleží jen na nás, jestli ho podpoříme, zpevníme a opřeme se o něho, nebo jestli spíše přispějeme k jeho destrukci a zhroucení.
Jsme vůbec ještě schopni napojit se na nebeský dar intuice a kreativity a cítit dobro a zlo, dobré a zlé sdělení, dobré a zlé místo?

V našich kurzech se naučíte, jak být k těmto souvislostem vnímavější, citlivější, kreativnější a zdravější.
Co je duchovní rozměr světa? Proč jsou duchovní stránky míst a staveb tak důležité?
Jsme vůbec ještě schopni napojit se na nebeský dar intuice a kreativity a cítit dobro a zlo, dobré a zlé sdělení, dobré a zlé místo?
Jak lze duchovně očišťovat, ochraňovat a dobíjet náš životní prostor?

Podrobnému vysvětlení tohoto pojmu se věnuje publikace „Feng šuej podle našich předků“ (vyd.GRADA, 2012), viz též www.cestamikdomovu.cz.

Kurzy celostní architektury, kurz Domy blízké přírodě a Dobré místo pro život najdete zde.

Poznatky z architeriky si můžete vyzkoušet i vy v praxi na Zahradě Rudolfov.

Nové nápady a vynálezy pro úspory energií, vody a surovin v soběstačném domě, bytě či zahradě viz www.napadyprodomy.cz.

Více o feng-shui a architerice se dozvíte na našich kurzech viz www.pozemskenebe.cz.