Změny světa

 

Vše pozitivní je vždy zase vykoupeno něčím negativním. Katastrofální důsledky ekologické krize, způsobené exploatací přírodních zdrojů, si možná dnes již dokážeme představit. Ale možné dopady našeho odmítání duchovního řádu, morální odcizení, odcizení od odpovědnosti, každý nevhodný zásah do rovnováhy Univerza – rovnováhy přírodních a duchovních sil – ty mohou být pro lidstvo zcela neočekávané a proto i zničující. 

V budoucích letech se očekávají tak velké změny, že by mohly mít až celoplanetární rozsah a význam. Výčet zdrojů, obsahujících nějaké varování, by byl dnes již velmi obsáhlý. Jedná se například o:
- údaje z historických pramenů (viz například konec Mayského kalendáře)
- různé věštby, proroctví, vidiny (například proroctví Hoppiů, zjevení Turzovka, Ivetka a hora...)
- astrologické předpovědi (komety, meteority…)
- závěry vědeckých prognóz (globální oteplování, slábnutí magnetického pole Země,
zprávy z NASA o změnách na Slunci apod.).

Že se již dnes něco děje, mění, je zřejmé. Nic již nebude takové jako to bylo dříve. Zdá se nám, že svět nějak zdivočel, že živly zase začínají bouřit. Jen v roce 2010 přírodní pohromy usmrtily přes čtvrt milionu lidí! O různých anomáliích světa ale vypovídá celá řada zvláštních úkazů a situací:

- pocity zkracování času (urychlování dějů), hektičnost našeho života
- předčasný vývoj dětí a předčasné stárnutí lidí
- nárůst počtu geniálních a indigových dětí, lidí single žijících
- morální úpadek společnosti, problém hodnot, ateismus, terorismus apod.
- rostoucí počet tajemných úkazů (kruhy v obilí, tělesa na obloze, výboje v domech)
- nárůst počtu nevyléčitelných nemocí, náhlý výskyt nákaz, virových epidemií,
pandemie
- ztráta církevní autority a při tom vznik nových církví a duchovních hnutí
- rozšířená obliba černého oblečení
- degradace rodiny, rozvodovost a nízká porodnost, zmatení rolí žen a mužů,
rostoucí feminismus
- propojenost světa přes vysílače a internet, hromadné manipulace s informacemi
- oslabení a zmatení obrazů a symbolů, energetických zářičů
- přemnožení některých virů bakterií, hmyzu a ptáků, zánik nebo hromadný úhyn
některých druhů (padající ptáci, velryby na mělčině…)
- rychlé výkyvy a změny počasí, klimatické anomálie, teplotní rekordy
- častější přírodní pohromy (povodně, zemětřesení, sopky, požáry, vlny veder, sucha, vichřice, tornáda, sněhové bouře, tsunami)
- neobjasněné katastrofy (propady tunelů, sesuvy svahů, pukání zvonů…)
- dopravní havárie (zácpy na dálnicích, kolapsy dopravy, pády letadel)
- hrozby celoplanetární jaderné katastrofy, úniků ropy atd.

O prvotní příčině budoucích výraznějších změn, jakési rozbušce, která odstartuje řetěz dalších navazujících prudkých změn v různých oblastech a místech, se zatím spíše spekuluje. Udávají se například tyto s velkou obavou očekávané jevy:

- specifické postavení hvězd vzhledem k Zemi (vzdálenosti, komety, nový vesmír…)
- změny záření na Slunci (a změna magnetismu Země)
- kritický nedostatek pro naše přežití důležitých zdrojů (voda, potraviny, nafta,
elektrická energie...)
- ekologické změny, globální klimatické změny, ozónová díra, velká sopečná činnost,
zemětřesení...
- biologické krize, následné změny společenství rostlin a živočichů a jejich choroby
- globální ekonomické krize, celosvětové zhroucení bankovních systémů
- nové válečné konflikty (nejspíše v Asii)
- kulturně - sociální krize, popletení jazyků a kultur spojené s globalizací, migrace - velký
pohyb obyvatel po Zemi, ztráty autority politických vlád
- podezření na invaze mimozemšťanů atd.

 

Toto vše by ale mohlo přicházet i jaksi současně, sice postupně, ale s určitou gradací. Jednotlivé negativní varovné úkazy se budou již tak prolínat, že ani nebude možné oddělit příčiny od následků – například erupce na Slunci změní rotaci Země, odklon osy Země způsobí kolaps elektrické sítě a změny počasí, následně nastanou sucha, nedostatek vody, války, šíření nemocí atd. Stálé současné zrychlování a zkracování, typické především pro celé minulé století, jednou bude muset skončit, nastane vibrační zkrat, zpomalování a prodlužování. Tato změna ale nebude bezbolestná a ne každý ji zvládne.

 

Odhaduje se, že prvopočátečním důvodem takové velké celosvětové krize není ekonomický kolaps, ale především obecná krize vědomí, nerovnováha ve způsobech vnímání světa, odtržené vědomí lidí od pravé přírody a zákonitostí vesmíru, ztráta morálních zábran a posilování ega, pýchy a hříchu… z toho potom pramení další důsledky, protože člověk si časem oslabí svůj vnitřní imunitní systém (založený na víře a lásce) a stane se tak lehce zranitelný.

 

Soubor ničivých a rozkladných sil, které sami produkujeme, může být tak velký, co do plochy i intenzity, že již nebudou fungovat přirozené vertikální spoje nebe - země, na které bychom se mohli napojit a čerpat z nich sílu a pravdu. My sami postupně ztratíme schopnost tohoto napojení i tam, kde by to ještě jinak bylo možné. Tato spojení pravdy a lásky se naruší a lidé začnou tápat, bloudit a budou si připadat stále více ztraceni a neukotveni.

Máme před sebou dva obrazy, záleží jen na nás, který si vybereme: Království nebeské, nebo Apokalypsu?